Hva tenker du om pris?

Pris eksamen guidekurs.no

Pris per år profil guidepool.no

M= Medlem 
IM = Ikke medlem 
SP = Student/pensjonist