Påmelding møte utdanningskomité 2. -3. nov. 2019 

Reise og opphold dekkes av NGF. Reiseregning leveres i etterkant.

Sted:
Scandic Oslo Airport

Program lørdag 2. nov.
Kl. 09-1230 Arbeidsmøte
Kl. 1230 Lunsj
Kl. 13-1630 Arbeidsmøte m/fruktpause
Kl. 17 Felles middag

Program søndag 3. nov.
Kl. 09-11 Arbeidsmøte
Kl. 11 Lunsj og avslutning

Aktuelle tema for arbeidsmøter:

·         Rutiner for rekruttering av flere guider/gjennomføring av flere kurs.

·         Rutiner for godkjenning av kandidater til nasjonal eksamen på nett.

·         Rutiner for godkjenning av erfaringsbakgrunn.

·         Korrigere læreplanen, slik at den tar hensyn til ny struktur og nettbasert eksamen.

·         Hvordan kan vi bygge en robust stab av regionale UDK? Hvor mange UDK trenger vi i hver region?


Buss nr S 55 går fra lufthavn til hotellet (Vi skal bo på Gardermoen Airport hotell)