Arbeidsområde utdanningskomité

Her legger vi ut info og dokumenter som er viktig i det videre arbeid med etablering av guidekurs.no og guidepool.no.