Rutiner for godkjenning av guider

Noen forslag til rutiner for godkjenning av guider.

Arbeidsdokument

Forslag til rutiner for godkjenning

Godkjenning av kandidater til nasjonal eksamen på nett

Kandidat må ha godkjent regionalt guidekurs eller ha godkjent bakgrunn før nasjonal eksamen på nett kan tas.

Her er det flere veier inn:

  • Lokalforening/UDK sender Hilde en liste over kandidater som har gjennomført regionalt guidekurs og som nå er klar for nasjonal eksamen.
      
  • Lokalforening/UDK sender Hilde en liste over kandidater som har godkjent bakgrunn og nå er klar for eksamen.

  • Hilde tar imot dem som fyller ut profil på guidekurs.no - dersom de ikke allerede står på en liste fra forening/udk - sender Hilde en forespørsel per epost til UDK om de kan godkjenne deltakelse for kandidaten.

Godkjenning av bakgrunn/realkompetanse

Kjenner dere ikke kandidaten godt nok fra før, kan udk/forening henvise til skjema på siden:
https://guidekurs.no/Godkjenning

Her går kandidat inn på udk i sin region, fyller ut skjema og legger ved CV og attester. UDK følger opp per epost, og sender navn på godkjent kanditat til Hilde.


      

Godkjenning av guider til guidepool


Her er det flere veier inn:

  • Godkjente guider som ikke er medlem i en lokal forening, henvises til skjema på guidepool.no hvor de legger ved kursbevis fra NGF. Har de ikke kursbevis, må de ta kontakt med utdanningsinstitusjon hvor de tok kurset, eventuelt lokal forening for mulig godkjenning.

  • Lokalforening/udk sender Hilde oppdatert medlemslisteliste over godkjente guider, slik at nye profiler av medlemmer kan legges ut i pool fortløpende etterhvert som de selv ønsker det.

  • Hilde tar imot dem som fyller ut skjema på guidepool.no - dersom de ikke allerede står på en liste fra forening/udk - sender Hilde en forespørsel per epost til udk om de kan godkjenne profil for kandidaten.


Send meg gjerne innspill :) 
normark@norgesguideforbund.no